Poezie

_PoEziE_

6. prosince 2008 v 15:00 | HaPPy_Dee

o LáSce_přaTeLstVí_živoTě_naDěji_AtD_

o LásCe_atD_

z LáskY_atD_
kNížKy
oBLíBeNý_
BaSničKy_CitáTy_příBěhY_(co Si PsaLa mAmčA jAko MlAdá_bo co vYmySlelA_tAkžE nekopíroVat bez iKonKy_u kohO zisTím HlasííM)
 
 

Reklama
Reklama