Prosinec 2008

...ANeT AnD BrOučeK...MiLuJu Wáás..

12. prosince 2008 v 20:30 | HaPPy_Dee |  My Days
AneT...PeTo KuJu =o*** MiLuJu WááS...DěKuju Za Wše..a Za Dnešek...ByLo Mi s WáMa KwáSně =o) Jej Po TaKý DoBě s BrouČKem...DoKoNaLoSt..TyHLe DwA LiDi....ZwaTííčKa NeChCu WáS STraTiT..Wy Dwa MeRTěě =o****** ZNaMeNáTe Pro Mě StrAšNě HoDně...=o) TrHy..PiCeRKa..Wy Dwa...NejWíííC...=o***** MiLuJu WáááS...=o) BuDešš Mi ChyBět BroušKu =o( aa Ty AnETKo TaKy...=o( Už Se Na WáS ZaSe Těšííím...s AneT f PoNDěLí We šKoLe ae S BroučKem...=o( aee I Takkk...=o******

ANo Sem To Jáá...

11. prosince 2008 v 18:00 | HaPPy_Dee
Korunka *5410* čEsT Korunka *5410*
HeLe fkT NVm Co OsoBě PsáT...PrOsTě seM CraZy DiiLi Hvězdička *4833*NejSeM žaDNá naMyšleNá PiPiNa..ii KdyŽ oBčaS Tk Mě LiDii ViDějj...Korunka *5410*JeN VííM Na Co MáM a Na Co Ne...NesNášííM LiDi Co Mě MeLou A ANi Mě NeZNajj..NezNaj Mojí StoRy..LiDii Co Se PoDíVajj nA fotKu a HNeD PíšOu Ty Seš PiČa A Tk PodoBNě..Takže JesTLi To Máš v UmYsLu Tk Nepiiš RaDši NiC...TaK ASi Tk...

Žiijju Si Svůj DisCo PříBěh...!969!jeJeje...Ve SvýM PříBěhu NedoKážu BejjT BeZ FaMiLy..DiLčiSrdce *4801*...Aaa MiLáčKa...Forever *5050*
Ae JesTLi ChCeš NaPiš...Máš ProBLém sTíM JaKá SeM??šiPka Nahoře Ti PoMuže...fuck.gif image by Salisko

Říkám Si DiiLi Ne PrOtože Si Na To HraJuu (jakO DosT LiDíí) ae ProTože SeM...LiDii Mě oBčas Vidějj Jako NaMyšlEnou..CraZy..DrSNou DiLiNu..Ae Já TaKoVá PrOsTě SeM..aa NeZměNíM Se KuLi NikOmu..MáM svůJ STyL..a NiKDo To NezMěNí..

Tk Asi Tk...ChCeš NaPiiš...aE NezNáš Mě Tk o Mě NemEL...2m2esdl.gif image by Lowinka

Hvězdička *4833*NePTejj Se Mě ProČ To DěLám..SaMa NvM ProČ To DěLááM... Hvězdička *4833*
LiBko:http://www.libimseti.cz/HaPPy_Dee
XChaT:http://www.xchat.cz/HaPPy_Dee

icQ:377-475-728
FouNeK:ChCeš??řeKNi Si
SkYPe:NePoužíVám...A JeSTLi ChCeš řeKni SiChCeš VěDěT VííC???TaK PíSNi....


ANoo...Sem To Jáá..And OnLy Puffy...

11. prosince 2008 v 17:32 | HaPPy_Dee |  →BLa BLa←
uff Tak DnessKa Sem Se PotřeBowaLA WyPsaT..Tak Sem TrošKu uwažowala =D SměJeš Se Smějj..Mě To NeSeRe..chCešš Mě NasrAt Skus To...NejDe tO???Jakto wiT ???To BuDe Asi Tíím že Máám KoLem SeBe Samí UžastNý LiDi...FeLaZzz...Family...LásKu...Nej Kamošku...Aa NoWě Best SkoRo šwaGrowOu MoNy....ANoo DiWííš Se??NePocHoPíšš....Aaa NezMěNííš..Tak Se NeSNaž..

=D Puuffíí Dneska...Mooe Basen..ehm eHm...Ty Si Moe zwatí...moe štestíí..kdo tě bude trapit dostane pěstí =D Sešš Best...Ae Puffy coo se stalo že ti jebe tak málo =D Nee Zwatoo už Se Mi ZaSe zprav Do týý SupA WeSeLý HolčiNy...Ty wííš že at Budeš jaká koliw wždy budu při tobě =o*** aa To Se NeZměníí...Pač Ty Pro Mě znamenááš šíílleně Moc...Sešš Moe Nejjwííc Zwatííško...Bez Tebe NechCuu Už BýýT...Paač beZ Tebe To NejDe...Dááwááš Mi Chut do žiWoTa...DííKy ToBě Máám KAždeJ Den usměv Na Twaři =o) PomááHááš Mi StrašNě Mooc...Aaaaa Nicc Z ToHo Se NeZměNí..Takže Se ANi nEsNažTe =D Pač Mě A Puuffy Už NiiiKdo NeroZhoDííí...Je To JaSnýý Woe???=D My Se NedáMe...TaaaHLe SlečNa To DooTáHne DaLekoo...Dáál Než KažDejj Kdo Si To PřečTě...OooNa Jeen Ona W SoBě NěCoo Máá...Tooo Co MáLo Kdo...Onaa Máá SrDíííčKo..A HoDně weLkýý...ANooo JeN Ona...Jen Někdo NeMá..Jen Tak Někdo Tak NePoMuže Kamoošce...NiiikDoo...ONaaa jen Ona Je Ta WýýjMečNááá..ANooo Aaa KliDNě Si PišTe Bo říKejTe že Je TohLe TrapNý..Mě Je To Uuu PrdeLee...Ae NiiKdo užž NiKdy NiKdo Se NeBuDe NawážeT Doo Týhle Slečny...TaHle Slečna Je Mrtě StyLoooS...oooNa NááM ukáže Co wNíí Je...že Má swujj StyLl...Pačč Ona Se ZA Niic NemUsíí StyDět....Att BuDe jaKáá KoLiiiwww Mě Tu BuDee Míít..i dYby Se Na Ní wysrALi Ostatníí...Já Tu BuuuDu....NeWzdám Se Jííí ii DyBych KuLi ToMu Měla ZhebNouuT...Aaaa NedOwwoLíím Aby Jíí NěKdo UBližoowAll....TrapiiL Bo Tak Něcoo...Pač Onaa Je DoKooNaLáá...Onna je Moeeee...MožNáá Si NěKdo řeKNe že Je PořááDně StřeLeNáá Tou Swou RoMantickou DušičkOu...Tíím SwýýM StyLemm...ANooo Jee PrašTěNáá JEee...Ae Toeee ONaaa A NiKDo Jíí NeZMěníí...NeBeeejt Ty RomaNtic Dušičky aaa Toho StyLuu NeByLa By To ONaaa...TaaaKže MááLi NěkDo NěCo ProTi Tak Att De Do PrdeLe..Pačč ToHle Jee NejužasTnějšíí člowííček At je jakej koliw..WýýBušnej..šwihlej...smutnej..WeseLejj...Aeee Jee JediNečnáá..DokoNaláá...AaaNoo ToHle Je Ooo PuFFy...DiwííTe Se???MááTe BlBý NeZnáTe Jíí..Tak Se Do Níí nEseRtE..Bo Jííí PozNejTe...ZnááM jííí Páár RoKuu A NiKdo Mě NeWyMluwííí Muj NaZor NA Níí.. i Dyž see HaDáááMe..AspooN o SoBě WííMe že NejSme Kwáásnýý....Nejlepčííí....Aaa NeNalhámE To SoBe ani OSTaNííM...Aaa i Když Se HáDáMee..WžDycKi Si NajEdNem CesTu K soBě ZpáátKy...ProsTě NáS NiKDoo NeroZděLííí....PuuFfyy Mam Tě šííLeně Moc ráda...DěěěKuju Za Wše...Aaa WždycKi tu BuDu Pro Tebe...Ty Wíííš...WšeCko Wííš..O Mě..o Našem přatelstwííí...o NááS...ANoo Sme KažDáá Jináá..Sme A NeZměNí Se To..Aee SeDíMe Si Tak Co...KažDeJ So řeKne To Nemuže Wydržet:..Takýý PochybNý PřatelStwíí...Anooo MožNá NewyDržžííí Aee WždYcki BuDe u Mě w srdíčKu..ONaaa ....ANooo NaPSaLa Sem To Jáá..NiKDy Sem Na TaKý KeCy NeByLa..AnO Možná Sem Se ZměNiLa..:Anooo Aee SeRu NA OstAtní Je To MůůJ žiWooT...Aaa Puffy Ty Naa To Ser TaKyy Ty teeen styl Mááš Tak Se Ho NEbojj uKááZat..Anoo ZMěNiLa Sem Se Ano???Tak Si To KLiDNě řííKeJTe...ZměNiiLa Sem Se DíííKy Nííí...ZačLa Sem uwažOWaT TroChuu JiNak...ZačLa Sem BejT JiNáá..Ae Sem ZaTo RááDa SeeM AspOn PoDoBná Jííí...prOsTě dwě StřeLeNý ChOLky..Co NaiwNě Wěřej W to že Jim PřáTelStwíí Wydržíí Na DloUho..Anooo PišTe Si že Sem NaiWka..Ae AspoN W Něco WěřííM...A Du Si ZatííM...akoo Ona..CháPeTe??nePochOpííTe NiKdy A NiKDo..Jen Mi Dwě..Si Moe KofoLa...=D Dyžž Jí MiluJeš NeNí Co řešit..BF NawžDy..ANoo NaPsaLa Sem NawždY i Když NAwždy NewěřííM...Aeee TaK co But To DoPaDne Bo Ne...ANooo ZMěNiLa Sem Se..DááwáM NaJewOo co CeJTíím...ZMěNiLaaa náDHeRaaa...Aee Jen KuLi SoBě a Jíí..KuLi NiKoMu JiNýMu ByCh se NezMěnIla Tak Se Nesnááž...HelE A NeFnUk NeFnUkej =D Booo Ty wííš...SeM To Já..AnOo Diwííš Se ??Diw Se...SeM TaKoWáá KuLi Toběěě...Nee Kuli Tobě DííKy ToBěě...TaKže To ShrNu...SeRem Na OsTaTníí..žiJem Jen Mi dwě Pro Nás dwě.Takže Se NesNažTe..NePoDaří Se..Ano??Sem StřeLeNáá ANo Sem..ZaSe NecháPeš??NediwííM Se...prosTě MáMe HoDně spoLečný i KDyž To Není Widět..Tak Anoo??Kua NaPsaaLa Sem To...Anooo NaPsaLa Aaa NezMěNííM To..ProSTě Best...SerU Na Wáás řííKejTe Si Co cCHCeTe..smějTe Se...Jáá Se BuDu Smát Waší uBoHosTíí...SměJeš Se Jak WyPádám??směJeš Se Jak MluwííM???SMějEš se Jaký Mám Kamoše??SmějEš se že MiLuju ToHo KoHo MiLuju..Směj Se..Ono Tě To přeJDe Až Mě poZnáš A PoChoPííš...NePozNááš S UBožáKamA Se Nebawíím...ANoo TOe Muj NaZorr Anoo??Furt Se SměJeš??Směj Mám KoLem SebE liDi který MiLuju A Který Mě cháápou Anooo...AaaNo A teD Puffííí NeboJ Se WyjAdřiT SwuuJ Nazor..Ser Na OstAtNí Ako dřííw...Seeš PrO Měěě NejwwÍÍc..Pp

NejwíííC =o)

11. prosince 2008 v 12:53 | HaPPy_Dee |  My Days
HooooJ..Tak PosleDníí Dny UplNě Nejlepčííí...Zase S Mišanem Klobky =D Aaauu...Aaa S Anet Sem PoKeCaaLa..a DoHoDli SMe Se UplNě Nejwíííííc...aa S Elisss Nejwíc WýtlEmY Na HajZleCh =D Náký MaLý PiZdy Tam =D ByLo NeJLLepčíí.SeM Se DozwěDěLa že Sem BlBá =D NáKá PiZDa Malá Mi To řeKla...=D Mno Ted Su NA InfOšCe Pak Du Domu..A o5 Nic NeBuDu DěLat =D aaa ZejTra BuuDe NejLePčííí 100% =o) BuDuuu S MiLáášKem =o) aaa AAa ZbytEK Až ZeJtRa...=o) MiLuju Swuuj žiwot Protože Mi Dal Tebe...Milujuuu Tebe ProtOže Ty Si Můůj žiwoT =o) WčeRa Sem MěLa Wečer UpLně Mrtě =o( aaa Newíím čeMu wěřiT...wšiiCi Mi řííKajjj Něcoo..Aeee Já To NeDokážžu =o( ae užirám Se Tíím A StrašNě Moc...=o( aee Toe Jedno..Ted Je Mi Hej A ZejTra BuDe Ještě Líííp.´=o) MiiiLuuuJu...=o) Taak PapeC...

Simple Plan - Your Love Is A Lie překlad

10. prosince 2008 v 20:00 | HaPPy_Dee |  TexTy & Překlady songů
Usínám vedle telefonu
jsou dvě hodiny a já čekám sám
Řekni mi, kde jsi byla??
Našel jsem lístek s cizím jménem
Poslala jsi polibek, ale to není ono
Protože já cítím, že jsi odešla
Nemůžu si pořád kousat jazyk
Když to klidně na mě zkoušíš hrát
Můžeš se skrýt za svoje výmysli ale já
nejsem hlupák

Můžeš mi říkat, že už tady není nikdo jiný(ale já to cítím)
Můžeš mi říkat, že jsi sama doma(Ale já to vidím)
Můžeš se mi dívat do očí, a předstírat všechno co chceš
Ale já vím, vím
že tvá láska je lež(lež, lež ,lež)
Není to nic, než lež(lež, lež, lež)

vypadáš tak nevině
Ale provinění v tvém hlase, to vyvrací
Ty víš, co tím myslím
Jaké to asi je,když ho líbáš a víš, že ti věřím?
A myslíš na mě, když to spolu děláte??
Můžeš být ještě víc odporná?

Tak se ani nepokoušej říkat, že se omlouváš
nebo že se snažíš sravit to
Neplýtvej s dechem, stejně už je pozdě
je příliš pozdě

Můžeš mi říkat, že už tady není nikdo jiný(ale já to cítím)
Můžeš mi říkat, že jsi sama doma(Ale já to vidím)
Můžeš se mi dívat do očí a předstírat všechno co chceš
Ale já vím, vím
že tvá láska je lež(lež, lež, lež)
Není to nic než lež(lež lež lež)

Můžeš mi říkat, že už tady není nikdo jiný(ale já to cítím)
Můžeš mi říkat, že jsi sama doma(ale já to vidím)
Můžeš se mi dívat do očí a přestírat všechno co chceš
Ale já vím, vím
že tvá láska je lež(lež lež lež)
Není to nic než lež(lež lež lež)

Tvoje láska je jen lež

Simple Plan - Your Love Is A Lie text

10. prosince 2008 v 19:59 | HaPPy_Dee |  TexTy & Překlady songů
i fall asleep by a telephone.
it's two o'clock and I'm waiting up alone.
tell me where have you been.(where have you been)
i found a note with another name
You blow a kiss but it just don't feel the same.
cuz i can feel that you´re gone.(that you´re gone)
i can bite my tongue forever, while you try to play it cool
you can hide behind your stories but don´t take me for a fool!

chorus:
you can tell me that there´s nobody else (but i feel it)
you can tell me that you´re home by yourself (but i see it)
you can look into my eyes and pretend all you want
but i know, i know your love is a lie (lie, lie, lie)
it´s nothing but a lie (lie, lie, lie)

you look so innocent
but the guilt in your voice gives you away
you know what i mean (know what i mean)
how does it feel when you kiss when you know that i trust you
and do you think about me when he fucks you?!
could you be more obscene? (be more obscene)
so don´t try to say you´re sorry or try to make it right
and don't waste your breath because it's too late, it's too late!

chorus:
you can tell me that there´s nobody else (but i feel it)
you can tell me that you´re home by yourself (but i see it)
you can look into my eyes and pretend all you want
but i know, i know your love is a lie (lie, lie, lie)
it´s nothing but a lie (lie, lie, lie)
it's nothing but a lie! (lie, lie, lie!)
you're nothing but a lie!

you can tell me that there's nobody else (but i feel it!)
you can tell me that you're home by yourself (but i see it!)
you can look into my eyes and pretend all you want, but i know, i know
your love is just a lie!
i know, you're nothing but a lie! (lie!) lie! (lie!)
you're nothing but a a lie! (lie!) lie! (lie!)
your love is just a lie!

Simple Plan - Untitled překlad

10. prosince 2008 v 19:56 | HaPPy_Dee |  TexTy & Překlady songů
Otvírám oči
Snažím se vidět, ale jsem oslepen bílým světlem
Nevzpomínám si jak
nevzpomínám si proč
Tady dnes večer ležím
A nemůžu vydržet tu bolest
A nemůžu zařídit, aby odešla
Ne, nemůžu vydržet tu bolest
Jak se mi to mohlo stát?
Udělal jsem chyby
Nemám kam utéct
Noc pokračuje
Zatímco já se ztrácím
Je mi špatně z tohoto života
Chci jen křičet
Jak se mi to mohlo stát?
Každý křičí
Znažím se vydat zvuk, ale nikdo mě neslyší
Zkouzávám z okraje
Visím na vlásku
Chci to začít znova
Tak se snažím upnout na dobu, kdy na ničem nezáleželo
A nemůžu vysvětlit, co se stalo
A nemůžu smazat věci, které jsem udělal
Ne, nemůžu
Jak se mi to mohlo stát?
Udělal jsem chyby
Nemám kam utéct
Noc pokračuje
Zatímco já se ztrácím
Je mi špatně z tohoto života
Chci jen křičet
Jak se mi to mohlo stát?
Udělal jsem chyby
Nemám kam utéct
Noc pokračuje
Zatímco já se ztrácím
Je mi špatně z tohoto života
Chci jen křičet
Jak se mi to mohlo stát?

SimpLe Plan

10. prosince 2008 v 19:55 | HaPPy_Dee |  Music

Sou Sice Jen Dwa SonGy Od Nichh Ae jJinač sou Hafo Bestowýý..sChOooL BeStt =D

10. prosince 2008 v 16:26 | HaPPy_Dee |  My Days
DnesKa užastnej den =D CeLej Den Jen WýtLeMy...UpLNě sQwěLe We škoLe..KroMě 5 z Dějáku =D Nejdřííw s MišeNem SMe HráLi KlouBky =D Besttt (Ooou BoLí Mě KloUbY)Woe Mohl Bysis UwědOmiT že SeM HoLka...TaKý RáNy Tvl =D Aaa FurT Dyž SeM Mu DaLA RáNu Tak s Tou LawiCí =D Pak O ZeMáKu Ty WýTLeMy =D Jak Pařez NechCeš ZnačkoWej Batoh...TiTa Pade =D MrTě...učiTeLka NáS NáPoMíNaLa...WoSTatNí MěLi KeCy Ae Co..ByLa PrDeL UpLně Nejwííc..Aaa Pak PřeD čeJáKem Mi WoLááL BrooušeK NejjwíC MiLuju...Mmmm šíLeNě ChyBí =( Aae Snad Se BrZo UFidííMe =o) YaHooo MožNá už f Pátek =) UpLNě HaPPy...Mno PaK z čeJáKu s Elis Tuc Tuc MééDa Beda A Ty PoHyBy u ToHo =D UpLNě NejwííC...Aaa Ještě Na Těláku Tvl Jak Sem ChyTala =D Bo Spíš NechyTala =D tvll A Nejwííc Já Sem slečná ružowá...eleggantní a žužowáá =D Sedí Na Wlčici =D tvl Mááj Jí trhat Mandle Aaa Ona nechCe BoJí Se že By Jí NeuspiNkali..=D ProStě PiZDa Nejwětšíí...Pak S PuFFy Ze škooLy =D Taky WýtLeMy =D NejwííC Ty BomBoNy =D Mnaaam...Woe Puufffy žeRu Tě...Si Moe Zwato NejWěTšíí Díks...Aaa Pak NáS DoHNaLaaa Aneta =D aa To Byloo NejwííC =D puffy Tvl Já myslela že za náma de Náká šlapKa v Mini a Kozačky =D aa Aneta A Já Aee Dyt Nemáá ANeta Mini =D aJoo =D Pak Ten ChLaPek Toe Muj MaNžeL =D Blééé...Aaa pak Se PuFFy OdpoJiLa a Jen s ANetou WýtLeMy =D ae NejwííC...Pak V Lidlu...Já musíím Wzít Mandariky..Tak Mrdalinky Joo Anet Mno tY =D Sou Hnusný Jak HowNo =D aa Tam Náká žeNsKá já Slyšela že Sou DoBrý...A Anet chcu Negronika... Matoooni =D Nejwííc Pak Jen Furt Negronik Nejlíp Se WyslowuJe =D aaa Pak Na PoKLadNě Tvll NáKej HezouN a Anet Na Něj čuMěLa s OtewřeNou Tlamou wubec Jí NewadiLo žže Jí Widí =D...aaa Tak Sme Si KouPiLi Energy Drinky =D aaa Hafo Prdel...Na Autobusáku Hejjj To Byl Kýbl Od Týny =D Kbelíík =D Aaa Přiwez Nákýho KluKa aa Pak Na Zastáwce WýtLeMy NejwíííC...Aaa f tOm Energy není chlaSt Tak To NeChCi =D Aaaa Ty HeZouNi...Mmm...NádherA MrTě Moc =D Tam ZnáS NeMoHli...Aaa Pak Andy...=D Jak Se GebIla..Prej Se Gebí(kwíká)Jak PoražeNý PraSe =D Tvl a Pak DalšíííCh MiliiiOn WýtLeMůů StrašNě Mooc...Prej Já :Já Sem AndííLek A ANeTa Až Ty BuDeš AndíLek Tak Já začNu LíTat...=D atd...ProStě NejwííC Best =D žeRu AneTku...Andy....puufy...Mííšana...=D AutoBuSáák..Líddl...A wšeCki TyhLe srAčKy We VrcHlaBíí..=D Jak Sem VrchLabí NeSNáášELa Tak Ted Mmm...NejwíííC Lidi Tady...

KruHy

8. prosince 2008 v 19:25 | HaPPy_Dee |  PiCTy


UDG-Bud a NeBe

8. prosince 2008 v 16:20 | HaPPy_Dee |  Music

X-ray - Je Pozdě Něco Vracet

8. prosince 2008 v 16:17 | HaPPy_Dee |  Music
DoKoNaLejjj....UplNě NáDhErNý TeXTy...CeLý uŽaStNý....


...Je PoZDě NěCo VraCeT....

Double Picty 1.6

7. prosince 2008 v 19:15 | HaPPy_Dee


Double Picty 1.5

7. prosince 2008 v 19:15 | HaPPy_Dee


Double Picty 1.4

7. prosince 2008 v 19:14 | HaPPy_Dee


Double Picty 1.3

7. prosince 2008 v 19:14 | HaPPy_Dee


Double Picty 1.2

7. prosince 2008 v 19:13 | HaPPy_Dee

Double Picty 1.1

7. prosince 2008 v 19:13 | HaPPy_Dee

Double Picty 1.0

7. prosince 2008 v 19:12 | HaPPy_Dee

Double Picty 0.9

7. prosince 2008 v 19:12 | HaPPy_Dee